admin login
Volgende dienst
Kerkdienst 16 juli 2017
Datum publicatie: 15 jul 2017
Laatste update: 13 jul 2017

Zondagochtend 16 juli 2017 – Thema: ‘In bloei!’ (psalm 1)

Psalm 1 BGT 1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen,

die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee.

2 Maar hij is blij met de wet van de Heer. Daar is hij dag en nacht mee bezig.

3 Het gaat altijd goed met hem.Hij lijkt op een boom aan het water.

De boom geeft vruchten, ieder jaar opnieuw, en zijn bladeren blijven altijd groen.

4 Met slechte mensen gaat het heel anders. Zij zullen verdwijnen, zoals stof dat wegwaait in de wind.

5 Als God rechtspreekt, blijft er niets van hen over. Ze horen niet bij het volk van God.

6 De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.

 

– Luister- en kijklied: Psalm 1 Sons of Korah, https://www.youtube.com/watch?v=DkHqaBxPoAM

– Inleiding en (half-luide) bijbellezing: Psalm 1 NBV

 

Uitleg en verkondiging:

  1. Dólblij je concentreren op de sprékende God:

een grommende leeuw, een koerende duif. (Jes31vs4)

  1. ‘Màg jij dat wel van je geloof?!…’ (vs1) Het feest van ‘de Vréugde van de Wet’.

– Thora: de eerste 5 boeken van de Bijbel: wegwijzers door het leven (vs6).

– HEER: Ik-ben-die-ik-ben, Ik-zal-er-zijn,  de Ónnoembare die (be)trouw(baar) is! (Ex3vs14)

– Gelukkig! Je kunt vooruit!

3.a. Thora: de speer treft doel treft (Jes55vs11)!

3.b. Gelukkig: tot je doel, bestemming komen.

Via zijn thora richt God doelbewust woorden tot jou om je zo te veranderen, dat je gaat beantwoorden aan Zijn doel.

 

-> Blijdschap en verwachting: Geweldig! Wat gaat er met mij gebeuren?!

 

  1. God wil een altijd groene, vruchtbare boom van jou maken! (Ps92)

Gods doel met ons leven is dat we afbeeldingen worden van zijn Zoon Jezus. Mooie mensen met positieve karaktertrekken: Liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Rom8vs29; Gal5vs22-23)

Al wat je onderneemt, komt tot bloei:

je mag verwachten dat Gods zegen je – door scha, schande, verdriet en vreugde – vernieuwen zal!

  1. Niet: wullie en zullie. Uit onszelf lopen ook wij op 2 wegen (vs6).

Wij zijn ‘twee-mensen’: vlees <-> Geest; oud <-> nieuw.

 

Supergelukkig wie op de goede weg gaat.

Wie in Gods huis geplant zijn, bloeien in Gods licht, voorgoed sta je in bloei!

Aan jou, aan mij de keus!

 

Zingen: Nieuwe Psalmberijming, Psalm 1
Dankzegging en voorbede: Elsbeth Haarsma

 

Tip: Lees de komende maand deel 1 van de Thora (Genesis) afgewisseld met Psalm 1 (half-luid).

Download de PowerPoint