admin login
Volgende dienst
Kunstproject ‘de tien geboden en discipelschap’
Datum publicatie: 24 nov 2013
Laatste update: 12 apr 2014

Op 12 januari 2014 start er een prekenserie over de Tien Geboden die gekoppeld is aan het jaarthema ‘discipelschap’. Iedereen wordt uitgenodigd om een kunstwerk te maken van één van de tien geboden. Dat mag een schilderij, een foto, een film of een object zijn. Misschien is het een idee om samen met je club, kring of familie iets te maken?
Op 6, 13 en 20 januari 2014 gaan vijf gemeenteleden schilderen voor dit project bij atelier van Veelen

Aanmelding via Jan Kersbergen (e-mail)

Schema

datum thema ingetekend door
12 -01 1e gebod – de Heer is één  Heleen Mooibroek
26-01 2e gebod – tot wie zouden we anders gaan  Rieke Niemeijer
02-02 3e gebod – neem je God serieus  Jan Kersbergen
16-02 4e gebod – ontspannen aan het werk  Judith Gerkema
02-03 5e gebod – eer is teer  Jacolien Viveen/ Nelleke Nieuwenhuize
09-03 6e gebod – niemand weet wat leven is  Christien Zwanenburg & Gaudio 1
16-03 7e gebod – een lichaam net als dat van jou  Bijbelkring Jan Jaap Smit
23-03 8e gebod – wat heb je dat je niet gegeven is  Elsbeth Haarsma & Gaudio 2
06-04 9e gebod – de kracht van een woord  Catechesegroep Marijke duCrocq
13-04 10e gebod – vrucht van de Geest is zelfbeheersing  Tirza Sprong

Indeling geboden

  1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet moorden.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

 

Exodus 20

(De Nieuwe Bijbelvertaling)
1 Toen sprak God deze woorden:

2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

3 Vereer naast mij geen andere goden.

4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

13 Pleeg geen moord.

14 Pleeg geen overspel.

15 Steel niet.

16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.

17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

 

Dan Stevers maakte afgelopen zomer deze animatie n.a.v. de tien geboden