admin login
Volgende dienst
Kunstproject ‘Het Onze Vader’ [schema]
Datum publicatie: 11 jan 2015
Laatste update: 22 feb 2015

In de aanloop naar Pasen start Freddy op 22 februari 2015 een prekenserie over het ‘Onze Vader’. Net als voorgaande jaren worden gemeenteleden uitgenodigd om op één van de zondagen een kunstwerk te maken dat aansluit bij de bede. Dat mag een schilderij, een foto, een film of een object zijn. Misschien een idee om samen met je club, kring of familie iets te maken?

Wacht niet te lang met intekenen! Aanmelden via Jan Kersbergen (e-mail)

Schema

datum thema ingetekend door centrale tekst
22-02 1  ‘Onze Vader’    – Lucas 15:11-32
01-03 2  ‘Naam’ Elise Meijer Johannes 12:12-19
08-03 3  ‘Koninkrijk’ Judith Gerkema Matteüs 4:1-11
15-03 4  ‘Wil’ Gaudio (Jolanda van Elst) Lucas 22:39-46
22-03 5  ‘Brood’ Martien van den Akker Lucas 22:14-20
29-03 6  ‘Vergeving’ Piet Achterbergh Lucas 23:32-37
03-04 Goede Vrijdag  ‘Verlos ons’ Hannah Kersbergen Lucas 23:32-43
05-04 Pasen  ‘Alle eer aan ‘God’ Netty Witteveen Handelingen 2:22-36
Praying-hands

‘Onze Vader’ [NBV] Lukas 4:2-4

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.]