admin login
Volgende dienst
27 september 2020
Voorganger

Locatie
't Hooghe Landt - Via Livestream
Aanvang
10:00
Studentenwerk

Studentenwerk in Amersfoort

IFES wil als grensverleggende beweging van (internationale) studenten Gods Koninkrijk verkondigen en demonstreren in de studentenwereld. IFES-Nederland wordt o.a. gevormd door verenigingen als Alpha, C.S.F.R., Ichthus en gereformeerde studentenverenigingen. Studenten zijn een zeer strategische doelgroep. Deze jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar staan dikwijls open voor nieuwe ideeën en contacten. Later komen zij vaak op invloedrijke posities in de maatschappij. Voor kerken en gemeenten zijn ze door hun mobiliteit en soms kritische opstelling wel eens een onzichtbare of lastige doelgroep. Daarom stimuleert IFES, als arm van de kerk, studenten om deel te nemen aan een christelijke studentengemeenschap en rust IFES hen toe in gebed, het lezen van de Bijbel en helpt hen door een christelijke levensvisie en -stijl te getuigen van hun Verlosser en Heer.

Zie ook de website van IFES: www.ifes.nl

“Expect great things from God and attempt great things for God” (William Carey) is een belangrijk motto daarbij. Daarom zijn twee zaken cruciaal: gebed en financiële ondersteuning van christenen en kerken die verlangen dat in de Amersfoortse studentenwereld het Evangelie meer wordt verkondigd en gedemonstreerd. IFES wil graag dat studenten en afgestudeerden deze visie en vaardigheden dienstbaar maken, door betrokkenheid bij een kerkelijke gemeente.

Betrokkenheid NGK Amersfoort Noord

Aan het begin van het kerkseizoen 2011 / 2012 heeft de kerkenraad besloten om ons als gemeente voor een periode van drie jaar te verbinden aan het studentenwerk. De betrokkenheid  van de Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort Noord hierbij is tot stand gekomen via onze gemeentelid Cees Griffioen, werkzaam bij Ifes. Cees vervult momenteel voor één dag per week de rol van studentenwerker in Amersfoort, een belangrijke rol in de continuïteit van een missionaire studentengemeenschap. De komende periode zal uitgewerkt worden hoe de verbinding tussen het studentenwerk in Amersfoort, de studenten in onze kerk en de gemeente tot stand kan komen.

Een aantal activiteiten van het Ifes-Studentenwerk zijn:

Student.Point

In 2007 is vanuit IFES het initiatief genomen om een nieuwe missionaire gemeenschap van studenten in Amersfoort te starten. Dit heeft geleidt tot het studentennetwerk Student.Point.  Student.Point is een open netwerk van studenten en young professionals. Iedereen die in Amersfoort of omgeving woont en studeert is welkom. Student.Point bestaat nu uit circa vijftien actieve mensen die wekelijks bij elkaar komen. Student.Point wil studenten in ontmoeting brengen met Jezus en een plek zijn voor nieuwe vriendschappen en opbouw in het persoonlijk geloof. Ook willen ze met elkaar het geloof in de praktijk brengen, zowel op school, in werk als in de maatschappij.

Zie ook de website van Student.Point Amersfoort: www.studentpoint.nl

StudentAlpha

Een belangrijk middel hiervoor is de organisatie van een StudentAlpha-cursus. De StudentAlpha-cursus is een geweldig middel om jonge mensen die vragen hebben m.b.t. het christelijke geloof de mogelijkheid te bieden hier met anderen jongeren over na te denken. Er is initiatief genomen om een team samen te stellen van jongeren uit verschillende kerken, samen met een echtpaar uit de Hoeksteen gemeente, een student uit de Kerk van de Nazarener en een pas afgestudeerde die in Amersfoort nog niet kerkelijk actief is. Na de nodige PR op de HU Amersfoort en via kerkbladen en contacten met predikanten en voorgangers, is er eind september met zes deelnemers de StudentAlpha-cursus gestart.