Kerkdienst

29 januari 2023
10:00 tot 11:30

In deze dienst gaat ds. Albert Balk voor. Je kan deze dienst ook volgen via de livestream. De dienst begint om 10:00 uur.

29 januari 2023
10:00 tot 11:30
Locatie
't Hooghe Landt college
Trompetstraat 1
Amersfoort

In deze dienst gaat ds. Albert Balk voor. Je kan deze dienst ook volgen via de livestream. De dienst begint om 10:00 uur.

In deze dienst gaat ds. Albert Balk voor. 

Opzet van de dienst

Welkom en mededelingen door oudste van dienst
Aansteken tafelkaarsen
Zingen: AiO 18 ‘Behoed mij, o God’ met…
Votum en groet
Gebed
Intro kinderlied
Kinderlied: HH 382 ‘Lees je bijbel, bidt elke dag’
Bijbellezing: Genesis 18:16-33
Zingen: Psalm 25:6,8 (DNP) In de opname instrumentaal
Preek
Zingen: Sela ‘Bid met mij’
Getuigenis Jeanne Rozemond
Gebed met LB 367e ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’
Collecte voor Hospice Dôme Amersfoort
Zingen: Opw 354 ‘Glorie aan God’
Zegen


Locatie
't Hooghe Landt college
Trompetstraat 1
Amersfoort