Lockdown vanaf 15 december, hoe gaan wij verder

Het kabinet heeft in de persconferentie van 14 december een landelijke lockdown afgekondigd. Daarmee zijn we als samenleving in een nieuwe situatie beland. In de persconferentie is niet gesproken over de kerken, maar ook deze lockdown heeft wel degelijk gevolgen voor de kerken.

Dit bericht is geplaatst op 17-12-2020

Het kabinet heeft in de persconferentie van 14 december een landelijke lockdown afgekondigd. Daarmee zijn we als samenleving in een nieuwe situatie beland. In de persconferentie is niet gesproken over de kerken, maar ook deze lockdown heeft wel degelijk gevolgen voor de kerken. Op dinsdag 15 december zijn de kerkgenootschappen in overleg getreden over de vraag wat de gevolgen zijn voor de kerken. Regelmatig staan deze kerken in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in verbinding met de overheid om in een verantwoorde relatie met de samenleving te blijven. De overgrote meerderheid van de aangesloten kerken volgt de aanbevelingen op die uit deze overleggen ontstaan. Daarover valt meer te lezen op www.steunpuntkerkenwerk.nl.

De aanbevelingen worden veelal ingegeven door het besef dat wij, als kerken, deel hebben aan de, veelal heel zware, beperkingen die de samenleving, van overheidswege worden opgelegd. Daarmee leveren de kerken ook veel in van de grondwettelijke ruimte die ze hebben, mede in het besef dat de huidige situatie tijdens de coronacrisis ook een hoge mate van voorzichtigheid en verantwoordelijkheid van ons vraagt. Hieronder volgen de veranderingen die vanaf heden voor ons kerkelijk samenleven gelden. Voor een belangrijk deel vallen we weer terug op de wijze waarop wij in de eerste maanden van de coronacrisis hebben gefunctioneerd.

 

Kerkdiensten

We vallen terug op onlinekerkdiensten met slechts de, daarvoor benodigde, ambtsdragers en medewerkers die de onlinedienst mogelijk maken. Bij de aantallen muzikanten en zangers leggen we ons eveneens weer beperkingen op.

Kinder- en jeugdwerk en kringbijeenkomsten

Helaas kan er tijdens de lockdown geen fysiek kinder- en jeugdwerk plaatsvinden en kunnen er ook geen kringen fysiek bij elkaar komen.

Doop en avondmaal

Het advies is om doop zo veel mogelijk uit te stellen tot na de lockdown. Het Avondmaal zal online door de predikant worden bediend in beeld en, zoals we inmiddels gewoon zijn, vanuit de huizen meegevierd worden.

Bezoekwerk

De aanbeveling is om bezoek bij mensen thuis zo veel mogelijk te vermijden. Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of een gesprek bij een open deur of raam. Als het niet anders kan, neem dan steeds de regels in acht (minimaal 1,5 meter afstand, niet meer dan het maximale aantal bezoekers per dag). Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten.

Wij hopen en bidden dat deze hernieuwde lockdown van korte duur zal zijn.


De Heer liet Haggai tegen Zerubbabel en Jozua zeggen, rondom de herbouw van de tempel: Maar houd vol, ... spreekt de Heer. Werk door, Ik ben bij jullie – spreekt de Heer van de hemelse machten. (Haggai 2:4).