Jeugd

Kerkenraad » Sector Jeugd

Jouw plek als jongere in onze gemeente is super belangrijk. Samen met jou willen wij Gods nieuwe wereld ontdekken. Zonder jou zijn wij als gemeente niet compleet. Gods nieuwe wereld is overal om ons heen. Dat betekent dat we God niet alleen ervaren in de kerk maar elke dag, gewoon in ons dagelijks leven. De wereld om je heen verschilt voor iedereen. Die kan rustig kabbelend of woest onrustig zijn. Wij als jeugdteam willen je helpen je God te leren kennen. Wij willen het mogelijk maken anderen te ontmoeten en dichtbij je te staan als daar behoefte aan is.

Ben je tussen de 13 en 25 jaar dan nodigen we je van harte uit om mee te doen. Er zijn meer dan 100 jongeren in deze leeftijdscategorie in onze gemeente.

Activiteiten waar je aan kan deelnemen of zelf actief aan kan bijdragen zijn onder andere:

  • Kamp
  • Teenchurch
  • Clubwerk in leeftijdsgroepen
  • Jeugdvereniging
  • Diaconale buitenland reis
  • Handen uit je mouwen dag
  • Tour du Hap

Wil je meedoen, of heb je vragen of opmerkingen, mail die dan naar oudste.jeugd@gmail.com.