admin login
Volgende dienst
01 november 2020
Voorganger
ds. J. Gerkema-Mudde
Locatie
't Hooghe Landt - Via Livestream
Aanvang
10:00
40 dagen kunstproject (5)
Datum publicatie: 6 apr 2012
Laatste update: 7 apr 2012

Bijdrage op Goede Vrijdag van Netty Witteveen n.a.v. de uitspraak van Jezus: “Ik ben het Brood des levens” (Joh. 6)

“En gedurende heel onze reis in deze wereld die geestelijk gezien een woestijn is,die onze echte behoefte niet kan bevredigen is Hij ons voedsel.

Wij nemen dat tot ons door Gods woord te lezen en te overdenken hoe Christus op aarde geleefd heeft en het verlossingswerk heeft volbracht.

De mens leeft van alle woord van God dat getuigt van Hem die God gezonden heeft”.