admin login
Volgende dienst
Diensten over gemeente-zijn
Datum publicatie: 8 okt 2015
Laatste update: 8 okt 2015

Vanaf 13 september (de startzondag) houden we een aantal diensten, waarin de verschillende aspecten van gemeente-zijn aan de orde komen.Dat begon in feite al op de startzondag, toen de tekst uit Romeinen 14:8 centraal stond: ‘Niemand leeft voor zichzelf’. Dit woord van Paulus loopt als een rode draad door de diensten en kan in elke sector als een spiegel dienen in persoonlijke en gemeentelijke zin.

In de weken die volgen op de startzondag kwamen / komen pastoraat (20-9), toerusting (27-9), missionair werk (4-10), jeugd (11-10), diaconaat (18-10), beheer (praktische zaken, 1-11) en vieringen (15-11) voor het voetlicht. Steeds is er in de dienst ook een bijdrage vanuit betreffende sector door de oudste die dit deel van de gemeente onder zijn/haar hoede heeft.