admin login
Volgende dienst
29 november 2020
Voorganger
Ds. F. Gerkema
Locatie
't Hooghe Landt - Via Livestream
Aanvang
10:00
Kunstproject ‘de tien geboden’ (slot)
Datum publicatie: 20 apr 2014
Laatste update: 19 apr 2014

Toelichting op het schilderij van Piet Achterbergh

Bij de eerste schets voor het maken van dit schilderij heb ik gebruik gemaakt van een aantal elementen:

  • licht en duisternis
  • het verlossend werk van Jezus, gesymboliseerd door het kruis
  • de beklemming van de wet (verbroken door het verlossend werk van onze Heiland)

De duisternis (onze zonden) moet wijken (dat is geen vraag, dat is zeker!), wijken voor het licht. Zo kwam ik uiteindelijk tot het schilderij zoals het nu is, met als titel: “De Vervulling van de Wet”

Het haast oogverblindende licht van het verlossingswerk van onze Heer en Heiland, Jezus de Gekruisigde, verdrijft de duisternis van onze onvolkomenheid en zwakheid, gesymboliseerd door de gebroken stenen tafelen met de tien geboden. Er rest voor ons nog slechts één samenvatting van de geboden: God lief te hebben boven alles en de naaste als ons zelf! Dan zijn wij “Kinderen van het Licht”.

Piet Achterbergh

De-Vervulling-van-de-Wet-Piet-Achterbergh