admin login
Volgende dienst
29 november 2020
Voorganger
Ds. F. Gerkema
Locatie
't Hooghe Landt - Via Livestream
Aanvang
10:00
Kunstwerken lijdenstijd 2016
Datum publicatie: 12 mrt 2016
Laatste update: 20 mrt 2016

Zondag 20 maart

In de TeenChurch XL beeldden onze jongeren het thema ‘OverHoop’ uit.

 

Zondag 13 maart

De Gaudio club heeft een kunstwerk gemaakt met drie bollen. Uitgangspunt was het thema ‘genezing’. Er is nagedacht over soorten genezing, zoals lichamelijke genezing en genezing van zonden. En ook de genezing van de wereld. Nu leven we nog in een wereld met lijden, ziekte, tranen en pijn, maar ooit zal er een dag komen waarop deze wereld bevrijd (genezen) zal worden (opwekking 585).

De eerste bol verbeeldt een imperfecte wereld. Er zijn donkere kleuren gebruikt, prikkeldraad en in de bol is een krater gemaakt die de wereld letterlijk imperfect maakt. Maar de wereld zoals wij die kennen is niet alleen door en door donker. In de tweede bol wordt de huidige wereld weergegeven, waarin zowel sporen van een goede als van een minder goede wereld aanwezig zijn. De derde bol verbeeld de perfecte wereld waar we eens op zullen leven.

Kunstwerk Gaudio Wereldbollen
imperfecte wereld

Imperfecte wereld

huidige wereld

Huidige wereld

perfecte wereld

Perfecte wereld

Proces

Proces op de Gaudio avond

Zondag 6 maart

Animatie met de titel ‘ONVERDEELD’ gemaakt door Jan Kersbergen en gebaseerd op Genesis 15 waar God een heftig verbondritueel sluit met Abram.

Deze zondag werden Nora de Jong en Fiene Toorman gedoopt. In de doop gaat God een verbond aan met kleine kinderen, zonder dat ze daar zelf voor kunnen kiezen. Zo ook laat God via een heftig verbondritueel aan Abram zien dat Hij zich aan zijn de belofte zal houden ondanks Abrams toekomstig falen. Eeuwen later zal de Zoon van God zichzelf offeren zodat wij vrijgesproken konden worden.

Zondag 21 februari

Collage gemaakt door de Bijbelkring van Elise Meijer en Fokkelien de Bruijn over Lucas 8: 26-3  ‘Genezing’

Collage 'Geke(te)nd’

Collage ‘Geke(te)nd’

Detail 1 collage 'geke(te)nd'. In het duister ben je 'geketend'

Detail 1 collage ‘geke(te)nd’. In het duister ben je ‘geketend’

Detail 2 collage 'geke(te)nd' Als je vanuit de duisternis in het licht van Jezus komt, wordt je 'gekend', gesymboliseerd door de namen in het lichte gedeelte

Detail 2 collage ‘geke(te)nd’ Als je vanuit de duisternis in het licht van Jezus komt, wordt je ‘gekend’, gesymboliseerd door de namen in het lichte gedeelte