admin login
Volgende dienst
Vespers in de week voor Pasen
Datum publicatie: 9 apr 2017
Laatste update: 9 apr 2017

Vespers in de Stille Week
De week voor Pasen wordt ook wel Stille Week of Goede Week genoemd. De week is stil, omdat het feest van Jezus’ lijden, sterven en opstanding om stilte vraagt – er zijn geen woorden voor dit grote lijden, dit offer vraagt om stille overpeinzing. De week is goed, omdat Jezus’ verzoening in alle opzichten het goede geeft, het ware, het schone. Door samenwerking van NGK Amersfoort-Noord, PKN wijkgemeente De Hoeksteen, GKv Amersfoort-De Horsten en
GKv Amersfoort-Emiclaer worden tijdens de stille week enkele vespers georganiseerd. Zo is er de mogelijkheid om samen deze week te doorlopen en toe te leven naar het grote feest van Pasen.
Tijdens deze vespers buigen we ons over het Woord, lezend, luisterend, zingend en overdenkend. Om ons samen te bepalen bij het offer van Jezus Christus en stil te worden rond het wonder van de verzoening. Samen leggen we ook de nood van de wereld aan de Heiland der wereld voor.

De bijeenkomsten duren ongeveer 30 minuten.

Data en aanvang:
· Maandag 10 april 2017, 19.30 uur Kerkgebouw De Hoeksteen
· Dinsdag 11 april 2017, 19.30 uur Kerkgebouw De Lichtkring
· Woensdag 12 april 2017, 19.30 uur Kerkgebouw De Hoeksteen

Kerkgebouw De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59
Kerkgebouw De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1

U bent van harte welkom, en we nodigen u uit ook gasten mee te nemen.