admin login
Volgende dienst
Jeugd

0-10 jaar
Kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar zijn van harte welkom in de crèche en de kinderkringen tijdens de dienst. Op deze pagina vind je meer informatie over de kinderkringen tijdens de dienst.

11-12 jaar
Voor de kinderen in groep 7 en 8 is er de Pluskring. De Pluskring is de ene week op zondag tijdens de dienst en de andere week op vrijdagavond in het jeugdhonk.

Vanaf 12 jaar
Grofweg bestaat het jeugdwerk onder jongeren van 12 jaar en ouder uit drie delen. Ten eerste de catechese, die aan huis wordt gegeven door verschillende catecheten. Verder is er het clubwerk en de derde tak is die van de pastorale zorg.

Voor vragen over het kinderwerk (tot en met 10 jaar) en jeugdwerk kun je terecht bij onze coördinator.