admin login
Volgende dienst
Missionair

Uitzien naar de ander

Als gemeente willen we uitzien naar de ander, door in daad en woord het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. In Amersfoort, Nederland en wereldwijd.

Regio Amersfoort

Vanuit de gemeente worden diverse initiatieven ondernomen, die gericht zijn op de stad Amersfoort en daarbuiten. Bij de regio Amersfoort is de gemeente betrokken bij diaconaal-missionair getinte activiteiten, zoals die van Stichting Present, studentenwerk van Ifes, het werk van Kerk en Vluchteling, het Detentiecentrum in Zeist en deelname aan het Alpha werk.

Over de grenzen

Over de grenzen heen is er van oudsher het zendingswerk in Natal (Zuid-Afrika) en Soemba. Ruim vijftien jaar oud is de band met de zustergemeente in het Roemeense Santîmreu.