admin login
Volgende dienst
Opbouw

Wat is gemeenteopbouw

Onder gemeenteopbouw vallen activiteiten die de gemeente versterken, zowel naar boven als naar binnen als naar buiten toe.

  • Naar boven is de gerichtheid op God. We willen groeien in liefde voor God.
  • Naar binnen is de gerichtheid op elkaar als gemeente. We willen groeien in de liefde en aandacht voor elkaar.
  • En naar buiten is de gerichtheid op onze omgeving. We willen groeien in navolging in onze eigen straat, buurt, wijk en stad, maar ook op school, ons werk en familie- en vriendenkring.

Waarom Gemeenteopbouw & Toerusting

De focus van deze sector is ‘groeien in de navolging van Christus’. Als gemeente of als gelovige willen we leven Coram Deo – voor Gods aangezicht. Maar hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Samen mogen we zoeken naar die Weg. Jezus is daarbij onze Leidsman, Hem willen we navolgen. En samen als gemeente en als kring helpen we elkaar om dat leven te leven. Daar is input voor nodig die inspireert, versterkt, opbouwt. De sector Gemeenteopbouw wil daarin ondersteunen. Naast het kringwerk is er soms behoefte aan meer gerichtere toerusting.

Hieronder is een overzicht van activiteiten die onder deze sector vallen:

Kringen – de gemeente in het klein

In onze gemeente willen we elkaar op zondag in de dienst en doordeweeks in kringverband ontmoeten. De belangrijkste ingrediënten van de kring zijn ontmoeting, delen en gebed. Er wordt op verschillende wijze invulling gegeven aan het kringmoment. De één legt meer nadruk op Bijbelstudie, de ander op het onderling gesprek. Maar ook rond verschillende interesses vinden gemeenteleden elkaar bijv. koken of wandelen. Sommige kringen zijn samengesteld afhankelijk van leeftijd of situatie: twintigers, dertigers, jonge gezinnen, senioren, alleenstaanden e.d. Hoe de kringen het ook verder invullen, we willen het leven met elkaar delen, samen optrekken en groeien in navolging.

Het gemeenteleven speelt zich veel af via het kringleven. De kring is de plek waar we mogen groeien in het christen-zijn met hoofd, hart en handen. We willen voor elkaar een oog en een oor zijn, als ook een hand en een voet. Daarmee is de kring een prachtige oefenplek. Als gemeente proberen we dan ook het pastorale, diaconale als missionaire plaats te laten vinden in en vanuit de kringen.

De startzondag

Ieder jaar vieren wij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen gezamenlijk. Dit doen we op een zondag in September. De invulling verschilt jaarlijks. Vaak is er na de dienst een gezamenlijke lunch en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, met als doel de start van het nieuwe seizoen te vieren en elkaar beter te leren kennen. Voor kinderen en jongeren is er een eigen programma.

Introductieavonden voor nieuwe leden

Speciaal voor nieuwe leden wordt er zo nu en dan een introductie-avond georganiseerd. Hierbij wordt verteld waar wij als gemeente voor staan en hoe het gemeenteleven eruit ziet. Ieder nieuw lid ontvang bij inschrijving een uitgebreid informatiepakket. De introductieavond biedt aanvullende informatie, de mogelijkheid om vragen te stellen en uiteraard is er gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.

Verdere activiteiten (specifiek of gemeente-breed)

In het verleden zijn er diverse manieren van toerusting aangeboden. Als er behoefte aan is, kan dat opnieuw worden aangeboden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Alpha cursus
  • Marriage course
  • Avonden over opvoeding
  • Mannen- en vrouwenweekend

Ook kan er specifiek toerusting worden gegeven voor bepaalde taken in de gemeente. Denk hierbij aan bijv. het muziekteam, het pastorale team of kinderwerk. Zo hebben de ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en oudsten) jaarlijks zo’n moment waarbij teambuilding, verdieping en/of ontmoeting centraal staat.

Als er een thema is die we gemeente-breed willen bespreken dan worden er gemeenteavonden georganiseerd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een cursus of gespreksavonden.